MEDICINSK LASERCENTER

Laserterapi - Aktiverar kroppens läkningsprocess med en medicinsk laser med låg effekt

Anni Norling har arbetat med laserterapi sedan 1984. För att uppnå bra
resultat med behandlingen, erfarenhet säger att metoden och sättet
där behandlingen utförs är mycket viktigt.

Laserterapi har en förstärkande effekt på immunsystemet.
Behandlingen har en positiv effekt på ett stort antal sjukdomar
och sjukdomar. Här bland smärta och inflammatoriska tillstånd.

Försäljning och utbildning

Anni Norling förmedlar försäljning av Irradias mittlaser. En utbildning i användning av mittlasern är speciellt utvecklad av Anni Norling.

Artikel från AlmaNova

I Lerje kommun i Danmark har sedan november 2016 sjukgymnasten Signe Jeppesen fått tillstånd att erbjuda sina innevånare gratis laserbehandlingar. Signe lyckades tillsammans med sin mentor Anni Norling nå denna framgång för lasern. Det är den första danska kommun som testat lasern och resultaten är goda. Nu hoppas man snart inleda en studie för att bevisa de goda resultaten vetenskapligt. Dessutom vill man sprida användandet av medicinsk laser till att omfatta fler danska kommuner.

Vad kan behandlas?

i t.ex. rygg, nacke, axel och knän, lättad med laser med låg effekt, ligra migrän och andra huvudvärksymtom.

kan förvärras så att olika sjukdomstillstånd lindras, såsom astma och allergier.

Det finns lång erfarenhet av behandling av inflammatoriska tillstånd, isbildning, lösa tänder och muntorrhet (Sjögrens syndrom).

Smärta såväl som inflammatoriska tillstånd kan påverkas positivt av laserbehandling både i allmänhet och lokalt.

såsom tennisarmbåge / arm, hälsporrar, stukningar och frakturer etc. accelereras med laserbehandling.

som med fördel kan behandlas är bihåleinflammation, otitis media, akne, herpes och dålig blodcirkulation m.m.

Lasermedicin

Laserljusbehandling med icke brännande styrkor för behandling av smärta, inflammation och för att stimulera läkning är ännu en väldigt okänd metod i Sverige trots att den funnits sedan 1960-talet, berättar Anders Nobel som är expert på lasermedicinsk utrustning.

Om Anni

Anni har arbetat med laser sedan 1984 och har genomfört flera studier av behandlingsresultat avseende reumatiska störningar och annan kronisk smärta.

Ungefär. 85 procent av patienterna säger att de efter behandlingen har antingen blivit helt friska eller åtminstone blivit bättre. Det är bara en liten grupp patienter där behandlingen inte har någon effekt (cirka 10 procent).

MEDICINSK LASERCENTER - ANNI NORLING - MOBIL +45 2248 0993 - +46 70-990 24 43